Týdny 2.5. - 11.5.2018

ČESKÝ JAZYK:
První čtení - str.48 (Hloupý medvěd)-51
pracovní sešit První čtení - str.50-52
Písanka 2 - str.10-15 (do Písanky 1 budeme ještě na zadní stránky procvičovat psací písmo)
MATEMATIKA:
Matematika 1/2 - str.38-41 -počítáme do 20, procvičujeme
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Dny v týdnu

ÚKOLY:
děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Doplatek ŠVP - prosím o zaplacení doplatku na školu v přírodě 1.600,- Kč do 18.5. Podrobné informace ke škole v přírodě dostanete v druhé polovině května.
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na ŠVP - najdete na webových stránkách naší třídy a v příloze mailu s tímto týdenním plánem.
- V následujících dnech nebude školní jídelna vydávat obědy. Děti, které budou mít zaplacené obědy, dostanou po vyučování studený balíček. Bude to: 13. a 14.6. - středa, čtvrtek.
- Ve středu 2.5. bude fotografování tříd.
- V týdnu od 14. - 18.5. bych ráda udělala opět centra aktivit, tentokrát na téma "Roční období". Chtěla bych opět poprosit, kdo by nám mohl přijít v tomto týdnu pomoct, napište mi. Bylo by to vždy první dvě hodiny 8,00 - 9,45 hod. Pouze v pondělí bychom začali až v 8,30 hod. a pracovali tak do 10,00 hod.
- Děti dostaly tento týden informace ohledně pasování na čtenáře, které proběhne v květnu. Prosím o vyplněné přihlášky do knihovny. Děti dostanou po pasování každý svoji kartičku do knihovny.
- Příští týden je v pondělí 7.5. opět ředitelské volno.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 23.4. - 27.4.2018
Tento týden jsme se trochu nečekaně díky odstávce vody dostali do planetária, kde jsme se podívali na hvězdnou oblohu v různých ročních obdobích a na jarní pohádku o Aničce a Nebešťánkovi, ve které jsme si připomněli opět různé jarní a velikonoční zvyky a vydali se s oběma na malé dobrodružství vesmírem, kde se děti seznámili se vznikem života na naší planetě a malým brontosaurem Bobíkem. Dětem se promítání i pohádka líbily, takže jsme odstávku zvládli strávit velice hezkým způsobem, i když ranní cestování bylo vzhledem k množství tříd jedoucích z Klánovic a zpožděnému vlaku trochu náročnější. Ale všechno se nakonec vydařilo, včetně počasí.
Děkuj všem za společné konzultace, za vaši ochotu a spolupráci při práci s dětmi. Myslím, že tato setkání byla oboustranně užitečná a milá.
V češtině jsme si opět napsali jeden diktát a opis z tabule (sešity dostaly děti domů v pátek, můžete se podívat). Čtení jsme společně probrali na konzultacích, takže víte, jak na tom vaše děti jsou a co by bylo ještě u některých potřeba trochu zlepšit (pasování na čtenáře se nám blíží).
V matematice jsme dále pokračovali v procvičování sčítání a odčítání v rámci numerace do 20. Jak jsem vám říkala při konzultacích, bylo by dobře, aby si děti do konce první třídy osvojily pamětné sčítání a odčítání do 20, jelikož v druhé třídě budeme na toto učení navazovat.
V prvouce jsme si povídali ještě zpětně informace ke Dni Země, který byl v neděli 22.4.
V rámci výtvarné výchovy děti tentokrát vybarvovaly ve skupinách pracovní listy ke Dni Země.
Při hudebce jsme si zopakovali mazurku na písničku "Měla babka čtyři jabka" a před nadcházejícími Čarodějnicemi se naučili písničku "Pět ježibab" s textem Pavla Šruta a hudbou Petra Skoumala.
V rámci tělesné výchovy jsme si tento týden hráli s lanem (děti ho podbíhaly a přeskakovaly) a zkoušeli si tzv."svlékání hada" ve skupinách.

PŘEJI HEZKÝ ZAČÁTEK KVĚTNA!!!