Týden 9.4. - 13.4.2018

ČESKÝ JAZYK:
První čtení - str.43-44
pracovní sešit První čtení - str.39-43
Písanka - str.28-31
MATEMATIKA:
Matematika 1/2 - str.30-32 -počítáme do 19
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Klíčení semen
ÚKOLY:
děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Čtenářské listy - tento týden mají ČL s knížkou donést Kryštof, Alex, Naty, Jáchym, Kája a Viki. Z minulého týdne zbývá ještě Pavel a Terezka.
- Ve středu 25.4. je v Klánovicích nahlášena odstávka vody a tudíž budeme hledat nějaký náhradní program mimo školu. Uvidím, co se dá ještě sehnat a kam bychom mohli s dětmi vyrazit.
- V následujících dnech nebude školní jídelna vydávat obědy. Děti, které budou mít zaplacené obědy, dostanou po vyučování studený balíček. Bude to: 11.4. - středa a 13. a 14.6. - středa, čtvrtek.
- Tento týden nás čeká malý opakovací testík z matematiky a diktát a přepis z češtiny.
- Během týdne připravíme s Míšou opět tabulku na konzultace, které budou probíhat v průběhu dubna. Dám vědět mailem, kdy se budete moct začít zapisovat.
- Ve čtvrtek 3.5. bude fotografování tříd.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 3.4. - 6.4.2018
Tento týden si děti vyplnily tabulku hodnocení za měsíc březen. Zítra ji dostanou ode mě zpátky. Dříve jsem to bohužel nestihla.
V češtině jsme pokračovali v nácviku psacího písma a čtení našich krátkých příběhů, se kterými potom vždy dále pracujeme v pracovním sešitě. Některé děti se velmi zlepšily ve čtení a čtou již skoro plynule. Některé ještě stále potřebují trénovat. Nezapomínejte, prosím, opravdu každý den s dětmi číst. Bude čím dál tím více úkolů, které budou souviset se čtením a kde si děti samy budou muset přečíst krátký text a pracovat s ním. Stejně tak jako v matematice budou čtení velice potřebovat u slovních úloh. V psaní je opět úroveň rozdílná. Snažím se vám alespoň jednou týdně poslat domů Písanky v rámci domácího úkolu, abyste viděli, jak dětem psaní jde. Pokud vidíte, že to zatím moc nejde, zkuste s dětmi opět psaní občas krátce procvičovat. Za chvíli budou děti pracovat s přepisem tiskacího písma do psacího, a pokud si důkladně neosvojí tvary psacího písma, tak s tím budou bojovat. Děkuji za spolupráci. Tento týden jsme si napsali diktát vět. Rozdám dětem v pondělí.
V matematice jsme bohužel díky spaní ve škole nestihli udělat všechny stránky podle plánu, tudíž se do nich pustíme tento týden. Děti psaly krátkou pětiminutovku na sčítání a odčítání a sčítací trojúhelníky. V pondělí ji dostanou domů na zhlédnutí.
V prvouce jsme skládali rodiny hospodářských zvířat a povídali jsme si, čím se živí a jaký z nich máme užitek. Děti si vyrobily malou Encyklopedii hospodářských zvířat (některým se povedla lépe, někteří měli se skládáním trochu problémy), kterou si odnesly domů. Pokud se s ní nepochlubily, určitě bude někde v tašce.
Největším zážitkem bylo tento týden spaní ve škole spojené s večerní návštěvou knihovny. Myslím, že se nám celá akce hezky vydařila. Poslední děti usnuly tak kolem jedenácté hodiny a v šest hodin byla už skoro celá třída vzhůru. Moc děkuji všem rodičům, kteří se nám postarali o něco dobrého na zub na snídani. Bylo toho dost i na svačinu a část jsme dokonce s Míšou donesly i do družiny na odpoledne.

PŘEJI PŘÍJEMNÝ DUBNOVÝ TÝDEN!!!