Týden 28.5. - 1.6.2018

ČESKÝ JAZYK:
První čtení - str.54-55
pracovní sešit První čtení - str.58-61
Písanka 2 - str.24-29
MATEMATIKA:
Matematika 1/2 - str.46-48 -počítáme do 20, procvičujeme
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Opakování - roční období, měsíce (opakovací PL) - uvidíme, co si děti zapamatovaly z center.

ÚKOLY:
děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na ŠVP - najdete na webových stránkách naší třídy a v příloze mailu s tímto týdenním plánem. Děti mohou průběžně nosit.
- V následujících dnech nebude školní jídelna vydávat obědy. Děti, které budou mít zaplacené obědy, dostanou po vyučování studený balíček. Bude to: 13. a 14.6. - středa, čtvrtek.
- Objednávky z nových katalogů Albatrosu a Fragmentu do pondělí 21.5.
- Pasování na čtenáře v místní knihovně proběhne v úterý 29.5. v 17,00 hod. u místní knihovny. Informace dostaly děti minulý týden. Rodiče samozřejmě vítáni. Sejdeme se před pátou hodinou zezadu u knihovny.
- Čtenářské listy - do konce školního roku nás čeká ještě poslední prezentace Čtenářských listů. Na příští týden bych poprosila dobrovolníky, kdo už má přečtenou nějakou další knížku, aby nám ji přinesl představit (bude to mít už aspoň všechno za sebou). Jinak to ostatní čeká po škole v přírodě.
- Tabulka hodnocení měsíce (KVĚTEN) - ve čtvrtek dostanou děti tabulku za měsíc květen. Prosím do pátku vyplnit.
- Pátek 1.6. je Den dětí - půjdeme na celé dopoledne do lesa na výlet/ procházku (počasí by snad mělo být bez problémů). S sebou batůžek se svačinou, čip na oběd a sportovní oblečení do lesa.
- Na ŠVP - poprosila bych přibalit do zavazadla ještě Písanku 2 a Matematiku. Děkuji.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 21.5. - 25.5.2018
Tento týden jsme měli v pondělí na návštěvě studentku Pedagogického lycea - Aničku, která u nás byla na náslechu celé dopoledne a moc se jí u nás líbilo.
V češtině jsme si napsali první diktát psacím písmem (zatím jenom jednotlivá slova). Děti ho dostaly domů na shlédnutí. Obecně řečeno, dopadl pěkně. Tento týden zkusíme krátké věty psacím písmem. Někteří si ještě některými tvary psacích písmen nejsou jistí (případně napojováním jednotlivých písmen ve slovech). Čtení už se pomalu u všech zlepšuje (uvidíme na pasování, pan rytíř to zhodnotí). Jinak jsme pokročili v nácviku dalších psacích písmen Š,š, a V,v.
V matematice jsme si napsali opět krátkou pětiminutovku na sčítání a odčítání a na rozklady (opět mají děti v tašce - v pondělí donést). Jinak pokračujeme dál v procvičování všech matematických prostředí v rámci numerace do 20 (občas se dostaneme i dále, někdy nás to zavede i k základům malé násobilky - děti jsou velmi vnímavé a dokážou již leccos samy odvodit).
V prvouce jsme si povídali o naší vlasti a státních symbolech a zazpívali si naši státní hymnu (za domácí úkol po této hodině byl PL, který jste viděli).
Ve výtvarce jsme "obtiskávali" motýly (osová souměrnost) a lepili je do rámečku na čtvrtku a v hudebce jsme si pouštěli hudební a nehudební zvuky a naučili se první sloku písničky Včelka.
Velice jsme si ve čtvrtek užili interaktivní představení našich spolužáků z dramatického kroužku "Náhoda" (vedeného panem ředitelem) - "Prsten královny víl". Děti mohly samy ovlivňovat v průběhu představení děj celého příběhu, jako kdyby byly v počítačové hře. Bylo to příjemné zpestření tohoto týdne.

PŘEJI HEZKÝ ZÁVĚR KVĚTNA!!!