Týden 26.2. - 2.3.2018

ČESKÝ JAZYK:
První čtení - str.28-29
pracovní sešit První čtení - tento týden s ním nepracujeme
Písanka - str.6-9
Práce s pomůckami - vějíře, obrázky a slova, hádanky, najdi písmeno
MATEMATIKA:
Matematika 1/2 - str.16-17 - prostředí "Autobus", počítáme do 15, vracíme neposedy zpátky do příkladů
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Lidské tělo - centra aktivit 

ÚKOLY:
děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Centra aktivit - budou probíhat celý tento týden, vždy první dvě hodiny. Děkuji všem maminkám, které se mi přihlásily na pomoc. Kdyby se našel ještě někdo na pondělí, uvítám. Stále tam je jenom jedna maminka. Centra budou poprvé, tak to bude ze začátku ještě asi tak trochu chaotické, ale určitě to zvládneme. Díky tomu nebudeme tento týden dělat tolik látky z učebnic a pracovních sešitů.
- V následujících dnech nebude školní jídelna vydávat obědy. Děti, které budou mít zaplacené obědy, dostanou po vyučování studený balíček. Bude to: 27.2. - úterý, 11.4. - středa a 13. a 14.6. - středa, čtvrtek.
- Ještě jednou bych vás chtěla poprosit: pokud dítě nemá z jakéhokoliv důvodu cvičit, napište mu, prosím, lísteček s omluvenkou na daný den (případně celý týden).
- V úterý 6.3. nás čeká návštěva Toulcova dvora s programem Velikonoce na statku. Budu vybírat 130,- Kč a děti by si v to úterý měly s sebou vzít 5 vyfouknutých vajíček v krabičce, ve které si je také donesou nazdobená opět domů. Podrobnosti k odjezdu a příjezdu napíšu do příštího týdenního plánu.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 19.2. - 23.2.2018
Tento týden jsme si společně četli knížku Jiřího Trnky Zahrada, abychom se "připravili" na divadelní představení v Minoru, na kterém jsme byli ve čtvrtek. Představení bylo opravdu nádherné, dětem se moc líbilo, i když jsme museli na začátek čekat o čtvrt hodiny déle, kvůli pozdnímu příchodu jednoho z herců.
V pondělí po jarních prázdninách jsme si zahráli na "reportéry". Děti se navzájem zpovídaly ve dvojicích a zjišťovaly od sebe informace o jarních prázdninách, které si zapisovaly do pracovních listů, a potom nám v kroužku referovaly, co se od kamaráda/kamarádky dozvěděly. Na první pokus to nebylo nejhorší.
V češtině jsme dále pokračovali v Prvním čtení, tentokrát jsme společně četli a pracovali s textem. V Písance jsme se učili další psací písmenko, tentokrát malé a velké E. Tento týden budeme v nácviku písmen pokračovat. Děti dostanou určitě část za domácí úkol, tak se můžete podívat do Písanek, jak jim to jde. Nejsem nijak vysazená na úplný krasopis, ale byla bych ráda, kdyby děti psaly čitelně a dodržovaly velikost jednotlivých písmen. Většina dětí už nám také odrecitovala únorovou básničku "Masopust". Někteří mají nácvik stále ještě před sebou. Prosím do konce února (tudíž do středy).
V matematice jsme se dostali k číslu 14. Snažíme si navzájem sdělit, jak kdo pracuje s počítáním přes desítku. Ukázali jsme si rozklad (dopočítávání do deseti), který nám tuto práci usnadňuje (8+6=8+2+4=14). Každý to má ve své hlavičce jinak uspořádané a každému to vyhovuje jinak, ale ráda bych děti vedla k tomu, aby si práci co nejvíce usnadnily, aby se potom v matematice nemusely dlouho zdržovat se základními výpočty. Nechci jim ale na druhou stranu vnucovat jeden jediný postup, pokud někomu lépe vyhovuje jiný a nezdržuje ho. Dále jsme zjišťovali, kolik lidí nastupuje a vystupuje z autobusu a zkoušeli to nějakým způsobem zaznamenat pro následnou práci s těmito údaji. Prohloubili jsme si prostředí "hadů", kde vlastně trénujeme také sčítání a odčítání a logické uvažování. Také jsme pracovali v prostředí "schodů" - kdo kde stojí, kdo je výše a níže a o kolik schodů.
V prvouce jsme tento týden stihli povědět pouze o centrech aktivit a o tématu "Lidské tělo", které nás v centrech čeká.
Při výtvarné výchově jsme nakreslili, co mohli kluci z knížky Zahrada vidět klíčovou dírkou staré rezavé brány, které do tajemné zahrady vedla.
Na závěr týdne jsme si v pátek společně zazpívali "Tři citrónky", což dětem udělalo velkou radost.
V pátek jsme děti moc pochválila za naši první cestu do centra. Chovaly se velice pěkně, klidně a ukázněně, takže cesta proběhla bez nejmenších problémů.

PŘEJI HEZKÝ ZÁVĚR ÚNORA!!!