Týden 23.4. - 27.4.2018

ČESKÝ JAZYK:
První čtení - str.47-48 (O líném klukovi)
pracovní sešit První čtení - str.47-49
Písanka 2 - str.6-9 (do Písanky 1 budeme ještě na zadní stránky procvičovat psací písmo)
MATEMATIKA:
Matematika 1/2 - str.36-37 -počítáme do 20
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Den Země

ÚKOLY: děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Ve středu 25.4. je v Klánovicích nahlášena odstávka vody - společně s 1.A a 2.A vyrazíme do planetária na představení Jarní pohádka z cyklu Anička a Nebešťánek. Vybírám 60,-Kč, kdo ještě nedal. Sraz bude buď v 7,25 hod. před školou nebo v 7,35 hod. na nádraží. Odjíždíme vlakem v 7,39 hod. Tím dalším bychom to totiž stíhali dost na těsno a ranní vlaky ještě často mívají zpoždění, takže bychom to nemuseli stihnout vůbec. Vrátíme se vlakem, který odjíždí v 11,01 hod. z Masarykova nádraží a je v Klánovicích před půl dvanáctou. Kdo si bude chtít dítě vyzvednout na nádraží, může tam rovnou počkat. Jinak odvedu zbytek dětí ke škole, kde budeme tak v 11,40 hod. Kdo si neodhlásil oběd, bude mít ve škole balíček. Družina funguje pouze pro opravdu nejnutnější případy, kdy si děti nemá kdo v poledne vyzvednout. Pokud by někdo opravdu nutně musel zůstat v družině, nahlaste to, prosím, do úterý paní vychovatelce Olince Klečkové. Děkuji.
- V následujících dnech nebude školní jídelna vydávat obědy. Děti, které budou mít zaplacené obědy, dostanou po vyučování studený balíček. Bude to: 13. a 14.6. - středa, čtvrtek.
- Ještě tento týden nás čekají konzultace. Budu se těšit.
- Děti dostaly katalogy MF - objednávky do 27.4.
- Ve čtvrtek 3.5. bude fotografování tříd.
- Děti dostaly tento týden informace ohledně pasování na čtenáře, které proběhne v květnu. Prosím o vyplněné přihlášky do knihovny. Děti dostanou po pasování každý svoji kartičku do knihovny.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 16.4. - 20.4.2018
Tento týden byl trochu náročnější. Asi to bylo hezkým jarním počasím, které děti zvedalo ze židlí a odvádělo pozornost.
V češtině pokračujeme ve čtení našich textů v učebnici a práci s pracovním sešitem. Na konzultacích děti vždy čtou kousek textu nahlas, abychom si společně s vámi řekli, jak na tom kdo je a co je případně potřeba zlepšit a jak. Začali jsme také psát do naší druhé Písanky. Ačkoliv všechny děti nepíšou krasopisně, tak u všech je vidět po první Písance určitý pokrok v psaní. Kromě diktátu, který jsme si napsali a který dostáváte k nahlédnutí také na konzultacích, jsme si napsali první opis vět psacím písmem z tabule. Některé děti ještě nemají úplně zafixované tvary jednotlivých psacích písmen a napojování ve slovech. Budeme nadále procvičovat. Někteří by měli i trochu doma.
V matematice jsme dosáhli hranice naší letošní numerace a to čísla 20. Veškerá prostředí, ve kterých pracujeme (hadi, sčítací trojúhelníky, autobus, slovní úlohy aj.) se budou pohybovat v tomto rozsahu. Je důležité, aby si děti v průběhu první třídy zafixovaly rychlé sčítání a odčítání v oboru do dvaceti, abychom na to mohli příští rok navázat počítáním do stovky. Ve druhé třídě nám přibude ještě násobilka, tudíž je opravdu důležité, aby si děti tuto dovednost (rychlé sčítání a odčítání do 20) osvojili již v první třídě, aby se jim potom nehromadily další početní dovednosti, které budou muset zvládnout. Napsali jsme si krátkou pětiminutovku na sčítání a odčítání. V pondělí je pošlu po dětech domů na prohlédnutí.
V prvouce jsme se zabývali základním tříděním živočichů (bezobratlí/ obratlovci - savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby), kdy děti nejdříve pracovaly ve skupinách. V každé skupině zjišťovaly informace o jednotlivých skupinách živočichů a potom si je navzájem představovaly v kroužku. Na závěr si každý vyplnil list třídění živočichů na jednotlivé skupiny.
V rámci výtvarné výchovy si děti kreslily svoji úvodní stránku do portfolia.
Při hudebce jsme si recitovali vícehlasou rytmickou básničku "Byla jedna babka" a učili se tancovat mazurku na písničku "Měla babka čtyři jabka".

PŘEJI PŘÍJEMNÝ ZÁVĚR DUBNA!!!