Týden 21.5. - 25.5.2018

ČESKÝ JAZYK:
První čtení - str.53-54
pracovní sešit První čtení - str.54-57
Písanka 2 - str.18-21
MATEMATIKA:
Matematika 1/2 - str.43-45 -počítáme do 20, procvičujeme
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Moje vlast

ÚKOLY:
děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Doplatek ŠVP - stále mi ještě chybí asi dva doplatky (1.600,-Kč). Děkuji. Další informace k ŠVP najdete v příloze mailu a na stránkách třídy.
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na ŠVP - najdete na webových stránkách naší třídy a v příloze mailu s tímto týdenním plánem. Děti mohou průběžně nosit.
- V následujících dnech nebude školní jídelna vydávat obědy. Děti, které budou mít zaplacené obědy, dostanou po vyučování studený balíček. Bude to: 13. a 14.6. - středa, čtvrtek.
- Objednávky z nových katalogů Albatrosu a Fragmentu do pondělí 21.5.
- Centra aktivit - moc děkuji všem maminkám za pomoc v centrech, zvláště pak paní Valešové a Churáčkové, které nám pomáhaly více dní. Jinak také paní Jurkové, Neffové, Pánkové, Spudilové a Kůlové).
- Tento týden ve nás čeká interaktivní představení Prsten královny víl našeho školního dramatického kroužku, který vede pan ředitel. Zajdeme si na něj ve čtvrtek v 10,00 hod. do Besedy. Vstupné 10,- Kč na dítě budu hradit z třídního fondu.
- Pasování na čtenáře v místní knihovně proběhne v úterý 29.5. v 17,00 hod. u místní knihovny. Informace dostaly děti minulý týden. Rodiče samozřejmě vítáni.
- Sběr papíru - děkujeme za přinesený sběr.
- Kdo si ještě nevyzvedl třídní fotku, má ji ve třídě za 40,-Kč.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 14.5. - 18.5.2018
Tento týden probíhal ve znamení center aktivit na téma "Rok, roční období". Díky maminkám, které nám přišly pomoct se centra velice vydařila (fotky můžete vidět ve fotogalerii).
Do českého jazyka byla zaměřena dvě centra. Centrum "Čtení a psaní", kde děti četly Příběh o louži, který nás provedl všemi ročními obdobími a děti ho ilustrovaly a vymýšlely vlastní věty k jednotlivým ročním obdobím. Pokud jim zbyl čas, tak luštily křížovky na téma roční období. V druhém centru "Dramatiky" pracovaly za úžasné pomoci maminek s pohádkou "O dvanácti měsíčkách", kterou nejdříve četly a "porcovaly" - tvořily osnovu příběhu, a potom secvičily divadelní představení. Každé představení bylo den ode dne vypracovanější a v pátek jsme si dokonce užili skoro "muzikálového" představení s písničkami dvojice Svěráka a Uhlíře, které doprovodila na klávesy paní Valešová. Opravdu moc hezký zážitek!!!
V centru "Matematiky" děti pracovaly s kalendářem a zjišťovaly, jak jdou jednotlivé měsíce po sobě, kolik mají dnů apod. Hrály si také s prázdninovými měsíci a sestavovaly slovní úlohy na jednotlivá roční období. Pokud jim zbyl čas, tak si zahrály prázdninovou hru.
V centru "Badatele" jsme přiřazovali jednotlivé měsíce do ročních období, skládali papírové puzzle k ročním obdobím a opět řadili měsíce, jak jdou po sobě v roce.
V centru "Ateliéru" si děti vyrobily hodiny na roční období a jednotlivé měsíce.
Dokonce se nám podařilo udělat i něco z týdenního plánu (napsali jsme i jeden diktát - děti mají v tašce na shlédnutí), i když vyčerpání po centrech bylo každý den v druhé polovině vyučování znát.
Jsem ráda, že se nám centra vydařila, a ještě jednou všem děkuji za pomoc.

PŘEJI HEZKÝ KVĚTNOVÝ TÝDEN!!!