Týden 18.6. - 22.6.2018

ČESKÝ JAZYK:
První čtení - dokončíme průběžně zbytek učebnice str.55 až konec
pracovní sešit První čtení - také průběžně budeme dokončovat
Písanka 3 - str.2-7
MATEMATIKA:
Matematika 1/2 - str.53-57 -počítáme do 20, procvičujeme
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Shrnutí učiva - bezpečnost na prázdniny

ÚKOLY: děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

POMŮCKY:
rulička od toaletního papíru na středu

INFORMACE PRO RODIČE:
- Čtenářské listy - do konce školního roku nás čeká ještě poslední prezentace Čtenářských listů. Kdo ještě neměl poslední čtvrtý Čtenářský list, tak postupně noste.
- V pátek 22.6. - děti si vezmou do školy nějakou příruční tašku na portfolio, které si odnesou na prázdniny domů. O prázdninách si portfolio s dětmi proberte. Kdo si bude chtít nechat nějaké nejzajímavější či nejoblíbenější či nejpovedenější práce v portfoliu do dalších tříd, tak si je může založit až na konec šanonu. Ostatní si nechte doma. Začátkem příštího školního roku si děti portfolia opět donesou do třídy.
- GDPR - nezapomeňte se, prosím, všichni přes EŽK přihlásit a vyplnit souhlasy GDPR, o kterých jsem mluvila na třídních schůzkách. Návod, jak se přihlásit do EŽK vám zaslal pan ředitel mailem.
- Pokud by se ještě něco objevilo, budu vám psát maily průběžně.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 11. - 15.6.2018
Tento týden jsme si zopakovali učivo ve všech předmětech. Děti donesly domů testík z matematiky, na třídních schůzkách jste dostali sešity Psaní s diktáty a v pondělí dostanou děti domů zopakování látky z prvouky. Vše, prosím, podepište a pošlete zpět do školy. Jinak jsme se tento týden měli hezky a v pátek jsme si užili představení Nebojsa v divadle Minor, kdo byl s námi. Myslím, že se dětem velice líbilo.

HEZKÝ PŘEDPOSLEDNÍ TÝDEN!!!