Kontakt

Masarykova ZŠ Praha - Klánovice , Slavětínská 200, 190 14 Praha 9

Třída 2.B

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Pfrognerová
pfrognerova@zsklanovice.cz

Družina: Olga Klečková
(281 961 673, 604 275 916)