Týden 8.1. - 12.1.2018

ČESKÝ JAZYK:
Písmena na hraní i na čtení
str.47-66 - průběžně budeme doplňovat různé stránky - co nejdříve dokončíme
První čtení - str.10-12 písmena R,r,S,s,Š,š
pracovní sešit První čtení - str.8-10 (odpovídá stránkám v učebnici)
Cviky pro psaní - str.28-31
Práce s pomůckami - vějíře, obrázky a slova, hádanky, najdi písmeno
MATEMATIKA:
Matematika 1/1
str.60-62 sčítací trojúhelníky, rozklad čísla, slovní úlohy
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Hodiny

ÚKOLY:
děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- V průběhu ledna nás bude čekat opakování probrané látky z ČJ a M, každý týden něco malého. Budu si děti brát na individuální čtení, abych věděla, jak na tom všichni jsou, kde bude potřeba ještě procvičovat a komu to již jde bez problémů.
- Opět si budeme v průběhu ledna představovat "přečtené knížky" (kdo již přečetl nějakou knížku sám, tak určitě představí tu přečtenou, kdo ještě sám nezvládl přečíst celou knížku, tak přinese představit nějakou, kterou přečetl s vámi) a odevzdávat nové čtenářské listy. Čtenářský list posílám mailem a bude opět ke stažení na webových stránkách (pokud ho někdo bude chtít dát vytištěný, dejte vědět, předáme ho ve škole dítěti). Tento týden by si čtenářský list a knížku připravili Kryštof, Klárka K., Míša N., Vojta a Emilka. Do pátku mohou děti kdykoliv knížku a čtenářský list donést a představit.
- Během ledna nás také bude čekat přednes básniček. V mailu a na webových stránkách budou lednové básničky (kratší i delší). Děti si mohou vybrat libovolnou básničku, naučí se jí nazpaměť a přednesou ji před třídou. Budeme se tím učit trénovat svoji paměť, pěkně vyslovovat a básničku již trochu opravdu "přednášet", aby zaujala ostatní. Jakmile budou děti básničku umět, mohou se následující den přihlásit a básničku nám přednést. Tato aktivita bude probíhat až do konce ledna (tudíž na to mají děti dostatek času).
- V lednu nás také čekají další Etické dílny (15. a 30.1.).

ZHODNOCENÍ TÝDNE 3.1. - 5.1.2018
Tento zkrácený týden po prázdninách nám opravdu utekl jako voda. Děti byly nezvykle klidné a tiché. Taky nám občas trochu déle u některých trvalo pochopení některých zadání, které možná vyplývalo z tohoto "poprázdninového zimního spánku". I přes krátký týden jsme zvládli opět postoupit v učivu a tvořit. Provázelo nás téma "Tří králů".
V češtině jsme pokročili ve čtení a psaní. Přepisovali jsme věty, hledali chyby a opravovali. Společně si ve škole vždy čteme věty z učebnice První čtení. Bohužel při hromadném čtení nemám možnost lépe zjistit úroveň každého čtenáře, tak si budu děti postupně brát individuálně, abych zjistila, jak na tom kdo je. Někteří mě občas mile překvapí při čtení našeho ranního dopisu v pondělí ráno. Tento týden byl psán již malými tiskacími písmeny. Opět se mi u některých dětí potvrdilo pravidlo, že přechod z velkých tiskacích na malá tiskací nedělá dětem problémy, pokud již dobře zvládnou techniku čtení s velkými tiskacími písmeny. Začali jsme také poslední kolo vějířů, kde děti pracují se sedmi-, osmi-, devíti- a desetihláskovými slovy a slabikami dě, tě, ně, di, ti, ni, bě, pě, vě, mě. Také jsme si v rámci prvouky, začátku nového roku a tříkrálového svátku četli společně pár básniček na toto téma a hledali rýmy. Tyto a další básničky budou mít děti k dispozici k učení v průběhu ledna na webových stránkách. Je třeba začít trénovat trochu paměť.
V matematice jsme se trochu více zabývali číslem 12 (tucet), se kterým jsme si vyhráli, když jsme ho dělili na stejné části, kreslili na ciferník hodin a říkali si měsíce v roce. Dále se učíme pracovat (zatím s jednoduchými) slovními úlohami s jednou operací. Učíme se vnímat obsah úlohy, zapisovat a hledat důležité údaje.
V prvouce jsme se věnovali novému roku a tříkrálovému svátku, který jsme potom přenesli i do výtvarné výchovy, kde děti ztvárnili tři krále (viz fotogalerie).
Při hudební výchově jsme si samozřejmě tříkrálovou koledu zazpívali a opět se snažili rytmicky doprovodit básničku o sněhulákovi jak hrou na tělo, tak i pomocí Orffových nástrojů. Na závěr jsme si také zazpívali a trochu "zahráli" písničku "Když jsem já sloužil".

PŘEJI KLIDNÝ LEDNOVÝ TÝDEN!!!