Týden 30.10. - 3.11.2017

ČESKÝ JAZYK:
Písmena na hraní i na čtení
str. 28-31 Velká tiskací písmena Ď, Ť, Ň, X, Y
Uvolňovací cviky - pracovní listy
MATEMATIKA:
Matematika 1/1
str.35-37 Menší než, počítáme do 8
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Prvouka - děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií
Od semínka ke stromu (nestihli jsme), Ptáci na podzim

ÚKOLY:
na úterý - PL M
na středu - ČJ - učebnice nebo PL
na čtvrtek - PL M
na pátek - ČJ - učebnice nebo PL

INFORMACE PRO RODIČE:
- Škola v přírodě - kdo ještě nedal, prosím, dejte mi vědět, zda dítě pojede či ne. Na webových stránkách najdete přihlášku na školu v přírodě, na kterou bychom jeli první týden v červnu do penzionu Slunečnice v Kořenově v Jizerských horách. První školu v přírodě plánuji od pondělí do pátku, aby ji mohly zvládnout i ty děti, které třeba ještě nikdy takto samy nebyly. Pošlete mi ji vyplněnou, prosím, co nejdříve. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude moct jet, dejte mi vědět mailem. Děkuji.
- Oblíbené knížky na tento týden budou mít - Emilka, Kája, Markétka, Adam, Naty, Kristýnka, Eliška. Děti si vyzkoušejí prezentovat svoji knížku před ostatními. Jak se jmenuje, kdo ji napsal (příp. ilustroval, pokud budou chtít a vědět), co se jim na knížce líbilo, co je zaujalo, kdo jsou hlavní hrdinové a případně komu by tuto knížku doporučily a proč.
- Pondělí 30.10. - jdeme od 9,00 hod. do Besedy na loutkové představení "Neposlušná kůzlátka" (soubor Buchty a loutky).
- V pondělí 30.10. se bude konat soutěž o nejhezčí dýni (může být vyřezaná, nazdobená nebo nějaká úplně jiná). Děti s vámi můžou vyrobit přes víkend dýni (dle vašeho nápadu a fantazie) a v pondělí ji odevzdat na soutěž. Pro naše malé děti je samozřejmě kategorie 0. - 2.třída. Hlasují děti i učitelé.
- V úterý 31.10. mohou děti přijít v nějakém strašidelném halloweenském kostýmu (nebo aspoň v oranžovo-černém oblečení).
- Prosím, čtěte s dětmi pozorně zadání domácích úkolů. Já jim to sice vždycky ve škole vysvětlím, ale chápu, že to většina domů nedonese v hlavě všechno a proto tam i ten popis úkolu (neboli zadání) vždy je. Jednotlivá zadání mají totiž svůj účel, aby je děti provedly tak, jak mají. Děkuji.
- Děti dostaly opět katalog na objednání knížek a v pondělí či úterý dostanou ještě další. Pokud budete chtít něco objednat, tak nejpozději do 8.11. Peníze, prosím, až dorazí knížky.
- Během tohoto týdne se na webových stránkách objeví termíny a časy konzultací. Oficiální konzultace školy jsou 9.11. My je budeme mít průběžně během listopadu, jelikož bych se s vámi se všemi postupně ráda sešla a to nám zabere opravdu více nežli jednou dvě hodiny navečer. Přes odkaz na webovkách se dostanete na termíny a časy, kde se budete moct zapsat na konkrétní den a hodinu. Konzultace probíhají s vámi a dítětem, tudíž jsme tam minimálně tři (pokud chtějí přijít oba rodiče, jsou samozřejmě vítání).
- V úterý dostanou děti do ŽK opět hodnotící tabulku za měsíc ŘÍJEN. Prosím o pomoc při vyplnění a na víkend si ŽK vezmu domů na vyplnění mé části.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 23. - 27.10.2017
Tento týden byl ve znamení velké nemocnosti. Každý den chybělo minimálně sedm dětí, ve středu dokonce devět.
V češtině jsme zvládli další písmena G, CH. Pomalu budeme mít probranou celou abecedu a můžeme se pustit do čtení. Čekají nás tzv. "vějíře", pomůcka na skládání slov (nejdříve troj- a čtyřhláskových a později i delších). Psali jsme další diktát. Opět se můžete podívat na str.67 v sešitě ČJ. Pár dětí píše některá písmenka stranově obráceně, ale většina již tvary bez problémů zvládá.
Prezentace knížek se daří pěkně. Děti se opravdu snaží něco o knížce říct, některé mají připravené založené obrázky. Je dobré, když děti využijí ilustrací v knížce k tomu, aby o ní mohly vyprávět (tzv.obrázková osnova). Obrázek jim často pomůže k tomu, aby se lépe vyjádřily.
V matematice jsme začali znaménko "větší než" a "rovná se". Ačkoliv nám se to zdá jednoduché a jasné, některé děti potřebují k tomuto jevu jasnou vizualizaci. Pracovali jsme pomocí "dětí" (děti stavěly na dvě strany různý počet dětí a mezi ně umisťovaly znaménko "větší než") a pomocí dřívek a znamének na lavici. Také znaménko "rovná se", byť se nám zdá sebejasnější, bylo třeba názorně předvést a uvědomit si, co to znamená, když se "jedna strana rovnice rovná té druhé". Dál nás čeká procvičování tohoto jevu a znaménko "menší než". Začali jsme také psát číslice (1,2), abychom je co nejdříve mohli používat v příkladech.
V prvouce jsme bohužel díky déle trvající výtvarné výchově nestihli téma "Od semínka ke stromu", které probereme následující týden. Pokud nechci veškeré učivo odučit "frontálně" (tudíž pouhým výkladem, který toho dětem moc nedá), potřebuji při našem počtu na některé činnosti více času, než si někdy naplánuji, a tudíž se občas může stát, že prostě něco nestihneme. Řídím se zásadou, že někdy "méně je více" a že je lepší probrat s dětmi méně, ale důkladněji a názorněji, a prostě občas něco vynechat na úkor lepšího pochopení důležité či zajímavé látky. Myslím, že 21.století vyžaduje už trochu jiný přístup, než byl za nás.
Ve výtvarné výchově jsme zkusili vytvořit strom. Kmen jsme nakreslili temperou (snažili jsme si ukázat, že u velkých a mohutných stromů se kmen často směrem do koruny zužuje) a korunu děti tvořily pomocí obtisků listů, které nám zbyly po skřítcích. Využívali jsme podzimní barvy (červenou, žlutou, trochu zelenou), kterými jsme natírali listy a obtiskávali. Některým se barvy trochu "slily" do zvláštní "hnědé". Nebylo to vůbec jednoduché. Výtvory opět najdete v naší galerii na webových stránkách, případně se na ně můžete podívat před třídou v chodbě, kde jsou vystavené. Někteří domů dorazili asi trochu od barev. Pokud se tomuto příště chcete vyhnout, dejte dětem na výtvarku nějaké staré větší triko nebo zástěrku. Ale tempery by se měly dát bez problémů vyprat. Nestihli jsme potom už zapsat výtvarku do ŽK. Napravíme v pondělí. Stejně tak , jako knížky za minulý týden.
Děkuji, že dětem podepisujete domácí úkoly a čtete týdenní plány!!!

PŘEJI HEZKÝ ZAČÁTEK LISTOPADU!!!