Týden 3.1. - 5.1.2018

ČESKÝ JAZYK:
Písmena na hraní i na čtení
str.47-66 - průběžně budeme doplňovat různé stránky - co nejdříve dokončíme
První čtení - str.8-9 písmena L,l,P,p
pracovní sešit První čtení - str.8-9
Cviky pro psaní - str.24-27
Práce s pomůckami - vějíře, obrázky a slova, hádanky, najdi písmeno
MATEMATIKA:
Matematika 1/1
str.58-59 tucet (12), sčítáme a odčítáme, rozklad čísla, slovní úlohy
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Moje Vánoce, Tři králové

ÚKOLY: děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Doufám, že jste si užili vánoční prázdniny a společně s dětmi si hezky odpočinuli. V lednu nás čeká dost práce v češtině. Měli bychom pomalu přejít na čtení malých tiskacích písmen. Proto by mělo být nedílnou součástí našich domácích úkolů každý den aspoň 5-10 minut číst (zatím velká tiskací a postupně přejdeme i na malá). Využívejte texty v učebnici První čtení.
- Dbejte, prosím, na to, aby si děti na domácí úkoly udělaly čas a klid a vypracovaly je, co nejlépe umí. Slouží opravdu k procvičení učiva (případně nácviku budoucího) a děti by se měly při vypracování opravdu chvíli soustředit a snažit, aby je zvládly co nejlépe. Poslední úkoly byly občas u někoho viditelně odbyté. Taková práce potom ztrácí smysl. Děkuji za spolupráci.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 18.12. - 22.12.2017
Zpětně jenom krátce. Myslím, že se nám i poslední týden podařilo pracovat do poslední chvíle a udělali jsme kus práce. Jsem zastáncem hesla "těžko na cvičišti, lehko na bojišti" a jsou chvíle na práci a chvíle na zábavu. Obojího společně zažijeme doufám dost, ale bez té práce bychom to všechno nezvládli. A nerada bych na začátku školní docházky něco zanedbala či podcenila. Děti byly v pohodě a hezky pracovaly až do čtvrtka. Při práci nám ten poslední týden také rychle utekl.
Intenzivně jsme se během něj připravovali i na nadcházející svátky. Četli jsme si z naší knížky "Ježíšek" spoustu zajímavých informací o adventním čase a o Vánocích, včetně posledních dvou adventních povídek, které se dětem moc líbily, povídali jsme si o vánočních zvycích v jednotlivých rodinách i o dětských očekáváních.
Hned v pondělí jsme využili napadaného sněhu a místo do tělocvičny jsme si šli hrát na protější dětské hřiště na sníh. Děti si to moc užily.
V češtině jsme pokračovali dále v našem Prvním čtení a napsali jsme si malý testík na pětihlásková slova (dostali jste domů na zhlédnutí).
V matematice jsme si také napsali krátké zopakování poslední látky (opět jste viděli). Častěji se nám již objevují příklady na dopočítávání (ať jako klasické příklady na sčítání či odčítání, tak i ve formě sčítacích trojúhelníků). Snažíme si navzájem ukázat různé způsoby řešení takových příkladů (číselná osa, užití opačné početní operace +/-, prsty, manipulativa). Děti by si měly zvolit postup, který jim je zatím nejbližší, nežli zvládneme abstrakci těchto početních úkonů a budou probíhat už jenom v hlavách dětí. Důležitý je v této fázi opravdu rozklad čísel (zatím do deseti), aby ho děti měly co nejvíce zautomatizovaný a mohly ho potom bez problémů používat při přechodu přes desítku. Můžete si s nimi říkat krátké příklady kdekoliv cestou domů nebo na kroužek apod. Čím více si tento proces zautomatizují, tím lépe se jim potom bude v matematice pokračovat dále u složitějších operací. Je to jako jízda autem - když máme zautomatizované všechny pohyby v autě (řazení apod.), lépe se můžeme soustředit na situace kolem nás a vyhodnocovat je. Podobné to bude i s malou násobilkou, až se k ní dostaneme.
Během týdne jsme ještě vytvořili skupinové betlémy na velké papíry (viz fotogalerie).
Na a v pátek jsme si konečně ode všeho učení odpočinuli a čekaly nás už jen samé příjemné a oddechové záležitosti. Nejdříve jsme si četli o Ježíškovi a každý nakreslil svoji představu Ježíška (viz fotogalerie). Ty jsme si potom v kroužku společně ukázali a popsali. Potom nás už čekaly koledy a rozdávání dárků a dárečků. Každý rozdával a každý byl obdarován. Bylo to moc pěkné. Děti si navzájem udělaly radost drobnými dárky, ze kterých se všichni potěšili. Během celého dopoledne jsme se posilňovali všemi těmi úžasnými dobrotami, které děti donesly z domova (moc děkujeme), až už skoro nikdo nemohl. Na závěr jsme vyrazili do lesa obdarovat zvířátka, kterým děti donesly spoustu dobrot. Ačkoliv bylo v lese trochu mokro, i přesto jsme se hezky vyvětrali a vyběhali trochu to cukroví, aby nám lépe chutnal oběd. Dopoledne uteklo jako voda. Bylo to opravdu moc milé a příjemné zakončení školy v minulém kalendářním roce.

PŘEJI VŠEM ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU, HODNĚ ZDRAVÍ, RADOSTI A POHODY!!!