Týden 18.12. - 22.12.2017

ČESKÝ JAZYK:
Písmena na hraní i na čtení
str.47-66 - průběžně budeme doplňovat různé stránky
První čtení - str.6-7 písmena B,b,K,k
pracovní sešit První čtení - str.6-7
Cviky pro psaní - str.22-23
Práce s pomůckami - vějíře, obrázky a slova, hádanky, najdi písmeno
MATEMATIKA:
Matematika 1/1
str.56-57 sčítáme a odčítáme, rozklad čísla, krokujeme, slovní úloha
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Vánoce doma

ÚKOLY: děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které nám přišly pomoct na vánoční dílny. Byla to opravdu významná pomoc. Také všem, co nám zapůjčili tavné pistole.
- Do čtvrtka by děti měly donést zabalený dárek pro vylosovaného kamaráda/-dku. Kdo bude chtít donést dárky i pro své další kamarády, samozřejmě může.
- Pátek 22.12. - uděláme si hezké předvánoční dopoledne ve třídě. Děti mohou donést nějaké cukroví, či jiné občerstvení pro sebe i pro ostatní. Uděláme si nadílku, zazpíváme koledy a půjdeme také do lesa udělat nadílku zvířátkům. Děti pro ně mohou přinést mrkve, jablka, usušené pečivo aj.
- Domácí úkoly budou tento týden jenom do čtvrtka. Přes vánoční prázdniny děti žádný úkol nedostanou, ale chtěla bych vás poprosit, abyste s nimi co nejvíce (nejlépe každý den chvilku) četli. Pokud nemáte žádné knížky s velkými tiskacími písmeny (vhodný dárek od Ježíška), tak využívejte klidně naši učebnici První čtení, kde jsou texty k procvičování (hlavně z probrané látky).
- Vánoční jarmark - vydělali jsme 3.746,-Kč. Velké poděkování patří paní Krúpové a Adamovi, kteří nám od začátku do konce pomáhali a prodávali s námi.
- Škola začíná opět ve středu 3.1.2018.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 11.12. - 15.12.2017
Tento týden byl hlavně ve znamení našich vánočních dílen a školního jarmarku. Ještě jednou velké díky paní Hanzalové, Polákové, Gažiové, Krúpové, Neffové, Kobiánové, Spudilové a Pánkové, které nám přišly pomáhat na vánoční dílny. Bez jejich pomoci bychom to všechno nezvládli. Také bych chtěla poděkovat rodičům Káji Kovače, kteří nám obstarali krásná dřevěná kolečka na výrobu našich vánočních stromků, a paní Krúpové, která nám napekla a vyrobila krásné balíčky s cukrovím, které jsme také prodávali. Vím, že by se asi rádi přidali i jiní rodiče na pomoc v dílnách, ale naprosto chápu, že pracující člověk většinou dopoledne nemůže, tak to třeba vyjde někdy jindy. Při prodávání se vystřídalo na našem stánku více dětí, ale opravdu celou dobu se o prodej a naši pokladničku staral vzorně Adam, kterému tímto také ještě jednou děkuji. Výtěžek z jarmarku (3.746,-Kč) dám dětem do třídního fondu, ze kterého nakupuji veškeré pomůcky a potřeby do třídy (z části jsem jim také pod stromeček objednala další část naší velice oblíbené stavebnice Kapla, se kterou si všichni děti o přestávkách hrají - holky staví ohrady pro koníky a domečky pro panenky, kluci staví nejrůznější stavby - vše můžete vidět v naší fotogalerii pod záložkou Naše třída - a jelikož občas dochází k dohadům, kdo si vezme kolik dřívek na stavby, tak jsem se rozhodla stavebnici pod stromeček rozšířit, aby se dostalo na všechny). Myslím, že atmosféra jak na dílnách, tak na jarmarku byla velice hezká, a dětem se obojí líbilo.
V češtině jsme tento týden psali další diktát (pětihlásková slova). Už to bylo pro některé trochu náročnější. Podívejte se do sešitu Písmena a tam, kde to bylo s více chybami, bych doporučila doma procvičovat. Dále jsme pokračovali v učebnici a pracovním sešitě První čtení písmeny T a J. Procvičujte doma čtení probraných písmen z učebnice, aby si děti čtení opravdu zautomatizovaly. Budu si je postupně brát na čtení jednotlivě, abych zjistila, jak jim to už jde.
V matematice jsme pokračovali v psaní číslice 9. Zkuste, prosím, při psaní domácích úkolů z matematiky dohlédnout na děti, aby psaly číslice správným "tahem". Snažíme se to s Míšou v hodinách obíhat a sledovat, ale je potřeba, aby si to děti zafixovaly. Někteří mají stále tendence psát číslice od spodu z řádku místo toho, aby začínali nahoře. Číslice potom leckdy nemají správný tvar a jdou špatně přečíst. Děkuji za pomoc.
V prvouce jsme si povídali o tom, jak žijí v zimě zvířátka v lese a čím jim v zimě můžeme pomáhat.
Blíží se nám závěr roku a já bych vám tímto chtěla popřát krásné a klidné svátky a hodně zdraví a radosti v Novém roce. Budu se těšit na setkání ve středu 3.1.2018.

PŘEJI KRÁSNÝ POSLEDNÍ ADVENTNÍ TÝDEN!!!