Týden 15.1. - 19.1.2018

ČESKÝ JAZYK:
Písmena na hraní i na čtení
str.47-66 - průběžně budeme doplňovat různé stránky - od středy si děti mohou nechat doma
První čtení - str.13-15 písmena V,v,D,d,N,n
pracovní sešit První čtení - str.10-13
Cviky pro psaní - str.32-35
Práce s pomůckami - vějíře, obrázky a slova, hádanky, najdi písmeno
MATEMATIKA:
Matematika 1/1
str.63-65 opakování učiva prvního pololetí (kdo tento týden nebude ve škole, ať si str.64-65 vypracuje doma samostatně jako opakování a s rodiči potom společně opraví)
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Hodiny a čas (ve čtvrtek si napíšeme krátké opakování na určování hodin - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá)

ÚKOLY:
děti budou dostávat domácí úkoly podle probírané látky, buď to bude pracovní list (ČJ, M, PRV) nebo práce v sešitech na určitých stránkách. Každý den si úkol vysvětlíme, a pokud nebude dítě vědět, tak se podívejte na webové stránky třídy, kde je vždy úkol popsán. Nechci dávat úkoly už na týden dopředu, protože mi přijde smysluplnější, zadávat je podle potřeby z toho, co právě probíráme a co děti potřebují procvičit.

INFORMACE PRO RODIČE:
- V průběhu ledna nás bude čekat opakování probrané látky z ČJ a M, každý týden něco malého. Budu si děti brát na individuální čtení, abych věděla, jak na tom všichni jsou, kde bude potřeba ještě procvičovat a komu to již jde bez problémů.
- Opět si budeme v průběhu ledna představovat "přečtené knížky" (kdo již přečetl nějakou knížku sám, tak určitě představí tu přečtenou, kdo ještě sám nezvládl přečíst celou knížku, tak přinese představit nějakou, kterou přečetl s vámi) a odevzdávat nové čtenářské listy. Čtenářský list posílám mailem a bude opět ke stažení na webových stránkách (pokud ho někdo bude chtít dát vytištěný, dejte vědět, předáme ho ve škole dítěti). Tento týden by si čtenářský list a knížku připravili Markétka, Luciána, Štěpán V., Terka, Ondra, Baruška. Do pátku mohou děti kdykoliv knížku a čtenářský list donést a představit.
- Kdo ještě nepřednášel básničku, může tento týden. Během ledna nás také bude čekat přednes básniček. Na webových stránkách jsou lednové básničky (kratší i delší). Děti si mohou vybrat libovolnou básničku, naučí se jí nazpaměť a přednesou ji před třídou.
- Zítra nás čekají další Etické dílny (15. a 30.1.) - téma "Jak se máš?".
- Děti dostaly minulý týden katalogy Albatrosu a Mladé fronty. Objednávky jsou do pátku 26.1.
- Od tohoto týdne do konce ledna vybírám zálohu na ŠVP. 1.000,-Kč. Přes webové stránky budeme pro vaši kontrolu zapisovat, kdo přinesl.
- Tento čtvrtek 18.1. jsou školou vyhlášené oficiální konzultace před pololetím. Jelikož jsme měli během listopadu osobní konzultace, tak vám tyto nabízím pouze jako dobrovolné. Pokud by měl někdo zájem cokoliv konzultovat, napište mi, prosím, mail a já budu ve čtvrtek mezi 17,00 - 19,00 hod. ve třídě. Pokud se nikdo nenahlásí, tak konzultace samozřejmě nebudou. Je to zcela dobrovolné. Jenom, pokud by nikdo nepřišel, tak mi přijde zbytečné, abych ty dvě hodiny seděla ve škole. Děkuji.
- Děti dostaly minulý týden nový sešit Psaní, kam budeme psát diktáty, přepisy aj. Prosím o obalení. Děkuji.
- Minulý týden jsme psali malý testík z M a ČJ. Děti dostanou oba v pondělí s sebou domů. Prosím podepsané opět vrátit do školy. Založíme si do portfolia.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 8.1. - 12.1.2018
Tento týden jsme se začali věnovat opakování probrané látky z M a ČJ. Průběžně v tom budeme pokračovat celý leden. Byla u nás na "návštěvě" i paní zástupkyně, aby se podívala, jak děti pracují. Navštívila hodinu prvouky (hodiny), která se jí moc líbila a děti za jejich práci pochválila, i když jsme byli při hodině trochu hlučnější (práce na koberci a ve skupinách).
V češtině už dokončujeme poslední stránky ze sešitu Písmena na hraní a čtení (od středy si ho děti mohou nechat doma) a pomalu se blížíme i ke konci sešitu Cviky pro psaní (po něm bude následovat Písanka 1). Snažíme se společně hodně číst a psát. Do nového sešitu Psaní (prosím obalit), který děti dostaly, jsme si napsali náš první diktát. V pátek nás také čekalo malé opakování ve formě psaní slov k obrázkům (děti měly k ruce nápovědu, pokud si nebyly jisté). Tento týden začneme společně individuálně číst, abych zjistila, jak na tom které dítě je se čtením. Opravdu by děti měly každý den tak 10 minut nahlas číst s dospělým, aby si čtení trénovaly. Asi polovina dětí se tento týden už naučila básničku na leden a přednesla ji ve škole. Každý ode mě a od kamarádů dostane zpětnou vazbu na to, jak básničku přednesl. Občas někteří přednášeli hodně potichu nebo spěchali, aby měli přednes co nejrychleji za sebou. Ale vesměs se jim to hezky daří.
V matematice jsme také opakovali probrané učivo (ve středu jsme psali krátký testík). Poprvé jsme se seznámili s pojmem úsečka a procvičovali si opět jednoduché slovní úlohy.
V prvouce jsme se intenzivně věnovali hodinám. Poznávali jsme ciferník a účel jednotlivých ručiček a učili se určovat základní pojmy čtvrt, půl, třičtvrtě, celá. Děti mají k dispozici každý vlastní plastové hodiny (viz fotogalerie), na kterých si čas mohou samy nastavovat. Společně si říkáme, ukazujeme a kontrolujeme. Vytvořili jsme si i velké hodiny na koberci, kde jsme společně ukazovali zadaný čas a kontrolovali ho podle Míši na tabuli. Potom děti pracovaly ve skupinách s kartičkami, podle kterých zkoušejí zadat správný čas a potom si ho na kartičce z druhé strany zkontrolují a zapíšou do pracovního listu. Tuto aktivitu budeme tento týden ještě dokončovat a ve čtvrtek si určování a zadávání těchto základních časových pojmů ověříme malým testíkem.
Ve výtvarce jsme si vyrobili kulichy, na kterých jsme vzory nakreslili zmizíkem na modrý inkoustový podklad, a bambuli jsme vytvořili pomocí zmuchlaných kuliček krepového papíru (viz fotogalerie). Dětem se práce se zmizíkem moc líbila (muchlání a lepení kuliček už některým méně).
Při hudební výchově jsme si opět zazpívali a trochu "zahráli" písničku "Když jsem já sloužil" a písničku "Zdravá strava" (mléčné výrobky a zelenina) s hrou na tělo.
Děti tento týden dostaly opět "Ovoce do škol" - mrkve a jablečný džus. Pracovaly celý týden moc hezky, jenom v pátek na hudebce je vždycky znát už trochu únava z celého týdne.

PŘEJI PŘÍJEMNÝ TÝDEN!!!