Týden 13.11. - 17.11.2017

ČESKÝ JAZYK:
Písmena na hraní i na čtení
str. 39-44 Čteme a píšeme troj- a čtyřhlásková slova
Cviky pro psaní - str.2-5
Práce s pomůckami - vějíře, obrázky a slova, hádanky, najdi písmeno
MATEMATIKA:
Matematika 1/1
str.41-42 sčítáme a odčítáme do 8, krokujeme, stavby a jejich plánky
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií.
Rodina - budeme pracovat se "Stromem života", který měly děti za úkol minulý týden - bylo by hezké, kdybyste si s dětmi popovídali o svém povolání, aby děti věděly, do jejich rodiče dělají

ÚKOLY:
na úterý - ČJ - učebnice nebo PL
na středu - PL M
na čtvrtek - ČJ - učebnice nebo PL
na pátek - nebude (je státní svátek a prodloužený víkend)

INFORMACE PRO RODIČE:
- V pátek 17.11 je státní svátek.
- V českém jazyce (Písmena na hraní a čtení) máme udělány všechny stránky až do str.38 - pokud dětem něco chybí po absenci, bylo by dobré si to dodělat. V sešitě "Cviky pro psaní" máme z minulého týdne první stránku).
- Cvičte s dětmi čtení a psaní troj- a čtyřhláskových slov. Inspiraci můžete najít v naší učebnici.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 6.11. - 10.11.2017
Tento týden jsme se ve škole konečně sešli skoro v kompletním počtu. Doufám, že nás nemoci na delší dobu opustí a budeme moct společně pracovat.
V českém jazyce jsme začali pracovat s pomůckou "vějíře" (během konzultací vám děti předvedou), dokončili jsme kompletně celou abecedu, kde se teď pomalu učíme k velkým tiskacím písmenům poznávat i ta malá tiskací. Nadále píšeme pouze velkými tiskacími písmeny a ořezanou tužkou. Pomozte, prosím dětem, aby se naučily si každý večer zkontrolovat tašku, zda tam mají všechno - vybavený penál, ořezané tužky a pastelky, nůžky, lepidlo a všechny sešity. Nemusíte to dělat vy, spíš jim pomozte, aby se to naučily samy jako takový večerní rituál. Odpadnou nám potom ve třídě omluvy typu "maminka mi to tam nedala/nepřipravila". Můžete tak vést děti pomalu k zodpovědnosti za jejich práci ve škole. Děkuji za pomoc. Založili jsme se také s dětmi "Čtenářské deníky". Koupila jsem barevné desky na zakládání čtenářských listů, založili jsme si tam náš první list a ještě si doděláme úvodní stránku deníku. Byla bych ráda, kdyby si děti v páté třídě mohly odnést domů Čtenářský deník za celý první stupeň. Každý rok se čtenářské listy budou měnit (budou vždy o něco sofistikovanější, aby vedly děti k zamyšlení nad tím, co čtou). Začínáme s velice jednoduchou formou. Myslím, že čtení se nám začíná hezky "rozjíždět". Trénujte doma, jak jsem napsala, troj- a čtyřhlásková slova (čtení i psaní). Komu to půjde, může přejít i na delší, a naši "čtenáři" si už samozřejmě mohou vzít první jednoduché knížky. Je potřeba opravdu nejdříve pořádně natrénovat techniku čtení, abychom mohli v druhém pololetí již začít pracovat i s obsahem textu a jeho porozuměním. Postupně budu dětem dávat také úkoly na techniku čtení. Učíme se sice genetickou (hláskovací ) metodou, ale kdo si v průběhu osvojovacího procesu čtení přejde na slabiky a bude to pro něj pohodlnější a rychlejší, tak to určitě nevadí. Každé z dětí má samozřejmě pro čtení jiné dispozice a každému může vyhovovat něco trochu jiného. Také jsme si zvládli napsat další malý testík (uvidíte na konzultacích).
V matematice počítáme do osmi. Učili jsme se psát číslice od 0 do 6. Brzy se naučíme psát další. Pokud děti píšou v domácím úkolu číslice, zkuste se také občas podívat, jakým způsobem je píšou. U každé číslice jsme si říkali, jak bychom je měli psát, ale některé děti si dokážou najít nejrozmanitější způsoby a podle toho potom některé číslice vypadají (pětka jako S apod.). Nechci je úplně nutit, ale ty postupy psaní opravdu vedou k tomu, že jsou potom číslice čitelnější a dětem se i lépe udržuje úprava, která je později důležitá třeba při sčítání pod sebou apod. Naučili jsme se porovnávat počty větší a menší než, rovná se. Tento týden jsme se začali učit sčítání pomocí krokování (děti vám mohou předvést doma, případně na konzultacích). První příklady a vizualizaci jednotlivých nových "prostředí" v matematice vždy nejdříve děláme společně na koberci a potom si je teprve děti zkouší samy v lavicích a kontrolujeme nejdříve společně přes tabuli. Později si děti kontrolují práci samy ze vzorové práce na koberci. Nebojte se, pokud děti při sčítání používají prsty. Není to žádná "katastrofa". Je to prostě to nejbližší manipulativum, které mají "po ruce". V této fázi je pro některé děti potřeba forma vizualizace matematiky. Nemají ještě vyvinuté abstraktní myšlení. Proto není důvod jim to zakazovat nebo se toho bát. Ony si samy časem přijdou na to, že jim to už nebude stačit, až se dostaneme dále.
Začaly konzultace. Někteří z vás už přišli s dětmi. Prohlédli jsme si portfólio a trochu ho utřídili, ukázali jsme si, jak ve třídě pracujeme, děti nám řekly, jak se cítí ve třídě a při vyučování atd. Těším se na setkání s ostatními z vás. Je dobré se blíže poznat a moct si o všem i s dětmi popovídat.
Děkuji také za spolupráci při tvorbě Stromu života, který děti za vaší pomoci tvořily jako čtvrteční domácí úkol. Děti si je po příchodu do školy hned ukazovaly a povídaly si o nich. Někteří jste nepoužili fotografie rodiny (děti pouze kreslily). Respektuji, že to třeba z nějakého důvodu nechcete. Budeme si s dětmi o rodině a domově povídat i následující týden. Tento týden jsme si v prvouce také ověřili, co si děti zapamatovaly, když jsme si povídali o jehličnatých a listnatých stromech (malý testík, který uvidíte v portfóliu při konzultacích).
Ve výtvarné výchově jsme tematicky k počasí kreslili deštníky v povětří (voskovka v kombinaci s vodovými barvami).
Při tělocviku jsme se naučili novou hru "Myslivci a zajíci".
Tento týden děti opět pracovaly ve skupinách, když se učily pracovat s naší novou pomůckou v češtině s "vějíři". Děti fungují dobře, učí se spolupracovat a organizovat si práci. Někteří to zvládají bez problémů, někteří potřebují stále ještě asistenci naší asistentky, aby se rozjeli. Opět jsme tento týden měli "mléko do škol" a "ovoce do škol". Každý vždy dostane svůj příděl a pokud ho nechce, může ho darovat kamarádovi či kamarádce (proto si někteří donesli domů "nálož" mlíček).

PŘEJI KLIDNÝ TÝDEN!!!